nedeľa 2. septembra 2018

ŠperStret 2018

Medzinárodná konferencia ŠperkStret 2018 s témou AURA VZÁCNOSTI predstaví príspevky osobností tematizujúcich zlato – najvzácnejší lesklý kov, symbol nemennosti, večnosti a dokonalosti, spolu s artefaktmi - šperkami z neho vyrobených. Príspevky spolu s výstavnými koncepciami predstavia nie len vybrané oblasti z dejín šperku a remesla, jeho súčasnú podobu, ale aj spoločensko-kultúrny kontext zlata v prizme viacerých humanitne a spoločensky orientovaných disciplín.

Program konferencie ŠperkStret 2018 je rozdelený do troch dní /20. - 22.9.2018/ a ponúkne moderovaný cyklus odborných prednášok, online konferenciu, workshop ZLATO, sériu komentovaných výstav a ďalšie sprievodné akcie.

20.9.2018
18:00 – 22:00 /Galéria Medium/
OTVORENIE konferencie a vernisáž výstav Horror Aurum a Amber Road

21.9.2018 
Konferencia Aura Vzácnosti Café Berlinka, SNG Bratislava/
8:30 ranná káva
9:00 - 9:15 Mária Hriešik Nepšinská a Timotej Blažek: uvítanie hostí a predstavenie témy
9:15 - 9:50 Erika Hrašková /sk/: Výskyt zlatých predmetov v archeologických nálezoch na Slovensku. Stručný prehľad a zhodnotenie
9:55 - 10:30 Ivana Šusterová /sk/: Od Franca Jozefa k Versace – šperky v živote Olašských Rómov
10:35 - 11:10 Petra Matějovičová /cz/: Zlato na spojnici historického a současného šperku 
11:10 - 11:40 SNACK pauza
11:40 - 12:30 Olga Ivanovna Briuzgina /ru/: Imperátorské veľkonočné vajíčka z firmy Karla Faberge
12:35 - 13:10 Karla Frajerová /cz/: Problematika restaurování šperku ze zlaté slitiny
13:15 - 14:00 Dušan Buran /sk/: Zlatý stredovek

(prednášky sa uskutočnia v slovenskom, českom a tlmočenom ruskom jazyku)

16:00 vernisáž výstavy Zlaté české ručičky (Unosto) _slávica
17:00 vernisáž výstavy Simona Kafková - Prsteni_Art Design Project
18:00 vernisáž výstavy Nebe Ze/mě _Galéria Cit

22.9.2018
10:30 /nádvorie VŠVU/
Neskoré ŠPERKSTRET raňajky 

13:00 – 20:00 /Tour de galeries/ 
Komentované prehliadky
13:00 Horror Aurum a Amber Road_Galéria Medium
14:00 Zlaté české ručičky (Unosto)_slávica
15:00 Simona Kafková - Prsteni_Art Design Project
16:00 Nebe Ze/mě (Olga Chereshneva a Markéta Zemanová)_Galéria Cit
17:00 Tribute to Plečnik - Space of Jewellery_Galéria X
18:00 vernisáž výstavy 1+1 /Jana Machatová - Peter Machata_Galéria NOVA

14:00 – 17:00 /ArtBooksCoffee/
Workshop ZLATO + študentský šopík

• vstup na konferenciu a sprievodné podujatia je voľný

Tešíme sa na Vás !

Konferenciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

The International Conference of Jewellery ŠperkStret 2018 with the theme AURA OF PRECIOUSNESS will present theoretical contributions of experts elaborating gold - the most precious shiny metal, the symbol of changelessness, eternity and perfection, along with artifacts and jewellery made of it. The conference and the accompanying exhibitions will introduce not only selected areas from the history of jewellerry and craft and its current forms, but also the socio-cultural context of gold in the face of several humane and socially oriented disciplines.

The ŠperkStret2018 Conference program is divided in three days /20. - September 22, 2018/ and offers a moderated cycle of lectures, online conference, workshop, commented exhibitions and other accompanying activities.

20. 9. 2018
18:00 – 22:00 /Galéria Medium/
OPENING of the Conference 
Opening of exhibitions "Horror Aurum" and "Amber Road"

21 .9. 2018 
/Café Berlinka, SNG Bratislava/  Conference Aura of Preciousness
8:30 morning coffee
9:00 – 9:15 Mária Hriešik Nepšinská a Timotej Blažek: welcoming guests and introducing the theme
9:15 - 9:50 Erika Hrašková /sk/: Occurrence of Gold Objects in Archaeological Finds in Slovakia. A Brief Overview and Evaluation
9:55 - 10:30 Ivana Šusterová /sk/: From Franz Josef to Versace – Jewellery in the Life of Wallachian Roma
10:35 - 11:10 Petra Matějovičová /cz/: Gold on the Intersection with Historical and Contemporary Jewellery 
11:10 - 11:40 SNACK break 
11:40 - 12:30 Olga Ivanovna Briuzgina /ru/: Imperial Easter eggs by Carl Faberge
12:35 - 13:10 Karla Frajerová /cz/: Difficulties in Restoring Jewellery Made of Gold Alloy 
13:15 - 14:00 Dušan Buran /sk/: The Golden Middle Ages

(Lectures will be taken in Slovak, Czech and simultaneously translated Russian language)

16:00 Exhibition opening Unosto _slávica
17:00 Exhibition opening Simona Kafková - Prsteni_Art Design Project
18:00 Exhibition opening Nebe Ze/mě _Galéria Cit

22. 9. 2018
10:30 /Academy of Fine Arts and Design, /
SPERKSTRET brunch

13:00 /Tour de galeries/ 
Commented Exhibitions
13:00 Horror Aurum a Amber Road_Galéria Medium
14:00 Golden Czech Hands (Unosto)_slávica
15:00 Simona Kafková - Prsteni_Art Design Project
16:00 Nebe Ze/mě (Olga Chereshneva a Markéta Zemanová)_Galéria Cit
17:00 Tribute to Plečnik - Space of Jewellery_Galéria X
18:00 Opening of exhibition 1+1 /Jana Machatová - Peter Machata/_Galéria NOVA

14:00 – 17:00 /ArtBooksCoffee/
Workshop GOLD + students shop

• free entry

We are looking forward to seeing you !

This project was supported using public funding by Slovak Arts Councilštvrtok 12. januára 2017

Reflexia konferencie Šperk Stret 2016

       Už po siedmykrát sa koncom septembra 2016 sa konala v Bratislave medzinárodná konferencia súčasného šperku Šperk Stret 2016. Organizátorom podujatia s dvojročnou periodicitou je Združenie šperkárov AURA a ateliér S+M+L_XL Kov a šperk na VŠVU. Tím organizátorov pod vedením Márie Hriešik Nepšinskej usporiadal medzinárodné stretnutie umelcov a odborníkov z oblasti súčasného výtvarného šperku, plné intenzívnych debát a stretnutí v príjemných priestoroch kaviarne Berlinka v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Tento rok prednášky a sprievodné podujatia reflektovali tému Zbierka/zbieranie. V našom regióne je pojem zbierania autorského šperku viac menej neznámy a práve preto bolo zaujímavé sledovať ako bude téma rezonovať v našom publiku ako sa témy zhostia prednášajúci.


      Pretože som sa tento rok mohla zúčastniť prednášok iba v piatok, zmeškala prednášky Marjan Unger a Nadi Kančevovej, ktoré sa témy chopili z pohľadu teoretičiek umenia, autorov Réku Lörincz a Einat Leader a aj rozhovor Pavla Prekopa s galeristom Wimom Vandekerckhovom.

      Druhý deň konferenciu zahájila Carla Castiajo s prezentáciou svojej tvorby, kde sa dlhodobo venuje práci s ľudským vlasom, jeho zbieraniu a následnému používaniu vo viacerých formách výtvarného umenia - v šperku, objektu, či priestorovej inštalácii.

      Lucia Gašparovičová sa témy zhostila priamo výtvarným projektom, ktorý odprezentovala a vysvetlila v prednáške a následne predviedla aj na výstave. Rokmi zhromažďované vlastné diela oprostila od ich prvotného významu, zamerala sa na ich materialitu a celej svojej doterajšej tvorbe dala nielen nový tvar, ale aj novú myšlienku.

      Heidi a Karl Bollmann patria medzi významných zberateľov autorského šperku, ktorí svojou činnosťou nielen archivujú a dokumentujú určité obdobie tohto výtvarného odvetvia, ale svojou podporou autorov aj prispievajú k jeho rozvoju. Svoju vášeň pre šperk nám priblížili vo svojej prezentácii, kde poodhalili nielen praktické problémy zberateľstva, ale aj svoje ideové pohnútky.

      Stretnutia s autorom Petrom Skubicom bývajú spravidla radostné. Bolo tomu tak aj tentokrát a Peter strhol publikum svojim entuziazmom. Porozprával o svojej tvorbe, ale aj o zbierke šperkov, ktorú venoval Pinakotek der Moderne v Mníchove a stala sa kľúčovým východiskom k trvalej prezentácii autorského šperku tejto významnej inštitúcie.

      Šperk Stret je nielen konferencia. Je to priestor na komunikáciu, prezentáciu, miesto vzácnych stretnutí. Doprevádzajú ho sprievodné podujatia, vernisáže a výstavy. Vždy je pre mňa radosťou zúčastniť sa ho ako poslucháč, prednášajúci alebo vystavujúci autor. Ďakujem všetkým zúčastneným a organizátorom želám veľa síl do ďalších ročníkov. Teším sa na stretnutie v roku 2018.

Jana Machatová, 
autorka patrí medzi uznávané osobnosti slovenského autorského šperku
Šperk Stret 2016     Foto: Juraj Starovecky a Marie Kukulová

streda 14. septembra 2016

ŠPERK STRET 2016

22-23 september, 
Berlinka, Slovenská národná galéria (Nám.Ľudovíta Štúra 4, Bratislava)
zbierka / zbieranie

PROGRAM

Štvrtok, 22. septembra 2016

9:00 otvorenie sály, príchod hostí (vstupné 5 € /10 € ), ranná káva

9:45 uvítanie hostí a predstavenie témy Mária Hriešik Nepšinská

10:00 – 12:30 1. blok prednášok
 • Marjan Unger  : „Spoluúčasť a omnoho viac“
 • Réka Lörincz : „Na pozadí“
 • Einat Leader : „Málo priestoru pre nové“
12:30-14:00 obedová pauza

14:00-16:30 2. blok prednášok
 • Naďa Kančevová : „Zbieranie „kuriozít“ ako princíp tvorby“
 • Win Vandekerckhove : v rozhovore s Pavlom Prekopom
15 min pauza (káva, občerstvenie)
 • Moderovaná diskusia
Piatok, 23.septembra 2016

9:30 ranná káva, občerstvenie

10:00 – 12:00 3. blok prednášok
 • Carla Castiajo : „Vlasy: Fetiš alebo kompulzívne zbieranie?“
 • Lucia Gašparovičová : „Nános času“
12:00-13:30 obedová pauza

13:30-16:00 4. blok prednášok
 • Heidi a Karl Bollmann– „Šperk v ohrození“
 • Peter Skubic – “V minulosti by sme svoje šperky roztavili. Čo by sme mali urobiť s našimi šperkami dnes?”
15 min pauza (káva, občerstvenie)

 • Moderovaná diskusia

SPRIEVODNÝ PROGRAM VÝSTAV:


Bety in Wanderland _ Schmuck Wander vol.4
22.9. - 31.10. 2016, po-pi 11 – 20, so 11 – 17 slávica, Laurinská 19, Bratislava
vernisáž 21.9. 2016 o 18.00

Lovci zoznamov
15.9. - 30.9. 2016, ut, št 12 – 19 st, pi-ne 10 – 17 Galéria Medium, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
23.9. - 22.10. 2016, ut-so 14 – 18 Galéria X, Zámočnícka 5, Bratislava
vernisáž 14.9. 2016 o 18.00, komentovaná prehliadka 22.9.2016 o 17.00 /V. Kleinová/


4 x 4
23.9. - 22.10. 2016, ut-so 14 – 18 Galéria X, Zámočnícka 5, Bratislava
vernisáž 22.9. 2016 o 17.30

Žena, růže, plíseň, kost
22. 9  - 23.9. 2016, po-pia 13 – 18 Galéria Cit, Heydukova 15, Bratislava
vernisáž 22.9. 2016 o 18.00

Bleskové šperky
14. – 23. 9. 2016, denne 9 – 17 alebo po dohode s autorom na tel. čísle 0905185066
HotDock, Horská 12, Bratislava
vernisáž: 13. 9. 2016 o 19:00, finisáž 22.9. 2016 o 19.00

Medzinárodné sympóziá umeleckého šperku Kremnica 1990 – 2016
Zbierka 1-8 SEM_Šperk a Komorná plastika
21.9. - 7.10. 2016, ut-ne 12 – 18 Galéria Umelka, Dostojevského rad 2, Bratislava
vernisáž 20.9. 2016 o 18.00, komentovaná prehliadka 23.9. 2016 o 17.00 /M. H. Nepšinská/

Erna Masarovičová - Rodinné striebro
6.9. - 23.9. 2016, po-pia 14 – 18,30 Galéria Čin Čin, Podjavorinskej 4A, Bratislava
komentovaná prehliadka 23.9. 2016 o 18.00 /P. Matějovičová/

Prostredie
24.9. - 30.9. 2016, ut-pi 15 – 19 Galéria Hit, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
vernisáž 23.9. 2016 o 19.00Projekt z verejných zdrojov podporili:


utorok 23. augusta 2016

ŠPERK STRET 2016 *coming soon*

ŠperkStret 2016 #collection #collecting

Design by Lucia Mlynčeková
Photo credit Marko Horban

ŠperkStret 2016
Date: 22. – 23. september 2016

Place: Café Berlinka, SNG Bratislava

Topic: Collection and collecting

Lectors:
Karl and Heidi Bollmann (Austria)
Villa de Bondth (Belgium)
Réka Lörincz (Hungary)
Lucia Gašparovičová (Slovakia)
Naďa Kančevová (Slovakia)
Marjan Unger (Netherlands)
Peter Skubic (Austria)
Carla Castiajo (Portugal)
Einat Leader (Israel)


„For many years now historians have preferred to turn their attention to long periods, as if, beneath the shifts and changes of political events, they were trying to reveal the stable, almost indestructible system of checks and balances, the irreversible processes, the constant readjustments, the underlying tendencies that gather force, and are then suddenly reversed after centuries of continuity, the movements of accumulation and slow saturation, the great silent, motionless bases that traditional history has covered with a thick layer of events.“
Michel Foucault – L´Archeologie du savoir

The theme of the contemporary jewellery conference Šperkstret 2016 is Collection. The incentive to the conference subject were two key exhibitions of contemporary jewellery collections in 2015 - "Kinetic Jewellery" - annual exhibition of the Slovak jewellerer Anton Cepka in the Pinakothek der Moderne, Munich and the collection of Heidi and Karl Bollman in MAK, Vienna. The difference between both exhibitions lay not only in the exhibited artifacts, but also in the art collectors, their motivations, criteria of collecting and how the collections were presented today´s viewer. Therefore we ask and seek answers to questions: What is the significance collections for the current state of the art, especially jewelery design? Who becomes a collector of contemporary jewellery and what is his/her motivation? Is jewellery collection memory of its period? What does the collection, collecting mean in context of jewellery and what possitions represent institutions as art collector?

Disturbing questions, where is the author jewellery heading and how does it reflect the present day, remained hanging in the air. In the spirit of the crisis in which we have found ourselves, do collections serve as clues? We turn to the past, because we can not be sure of the future? Are collections merely sentimental whim, commodity of rising value, remembrance of the time, lost assurances, or is collecting essential human characteristic, which has its origin in the need to tell stories?

The theme Collection opens many levels of thinking about the subject, whether from the point of view of the collector, creator, theoretician, historian, gallerist or general viewer. Our concern is to stimulate discussion focused on contemporary jewellery as a whole, to turn the attention of the general public back to the artistic medium of jewellery and seek answers to the outlined questions concerning collecting, collection and jewellery memories.

http://sperkstret.com/sk/category/sperkstret2016/


pondelok 7. septembra 2015

Šperk Stret 2015 CZ/SK edícia


Medzinárodná konferencia súčasného šperku


Téma: Česko-slovenský súčasný autorský šperk

25. september 2015

Café Berlinka, SNG
Štúrovo nám. 4, Bratislava
vstupné 5 € / študenti 2 
www.afad.sk

Program:

9:00 - 9:45 príchod hostí, registrácia
9:45 - 10:00 uvítacie slovo od organizátorov
10:00 - 12:30 PRVÝ BLOK PREDNÁŠOK / medzi prednáškami káva, čaj, občerstvenie /

Tereza Vernerová Volná (CZ)
Karla Olšáková (CZ)
Andrea Ďurianová (SK)
Zdeněk Vacek a Dan Pošta_Zorya (CZ)
12:30 - 14:00 obedná pauza

14:00 - 16:30 DRUHÝ BLOK PREDNÁŠOK / medzi prednáškami káva, čaj, občerstvenie /

Mária Hriešik Nepšinská (SK)
Timotej Blažek (SK)
Elvíra Golomboši (SK)
Monika Hanková_We Exhibit (CZ)

16:30 - 17:00 vedená diskusia

17:30 výstava 21. medzinárodné sympózium umeleckého šperku Kremnica 2015
Imperia Design, Michalská 6, Bratislava
trvanie výstavy 26.9. - 2.10.2015 /po-so 10:00 – 19:00/

19:00 výstava Okruhy / Situácie v kruhu
Moment trvajúci jeden večer, počas ktorého šperkárka Dana Tomečková predstaví kruhy, ktoré nevidno, možno nie hneď. Študentka Ateliéru s+m+l_XL Kov a Šperk na VŠVU sa zaoberá situáciami, ktoré spája "kruhovosť". Možnosť nazrieť do nich v sebe obsahuje aj možnosť uvidieť sa vo vnútri. Uvedomiť si svoju pozíciu, svoj pohyb či stagnáciu.
A4 – PRIESTOR SÚČASNEJ KULTÚRY, Karpatská 2, Bratislava

20:00 After party
KONTAKT, Ventúrska 12, Bratislava
   


Supported by The Ministry of Culture of Slovak Republic, Academy of Fine Arts and Design in Bratislava and Jeweller's Association AURA.